Cờ cầm tay 01

Cờ cầm tay quốc kỳ Việt Nam với kích thước tùy chỉnh là 14 x 21cm hoặc lớn hơn theo yêu cầu của quý khách hàng. Cờ Việt nam cầm tay được sử dụng trong những dịp tiếp đón đại biểu nước ngoài và trong nước.

Call Now Button
Chat Facebook