Cờ cầm tay 05

Cờ Cầm Tay Du Lịch bao gồm 2 bộ phận là cán cờ và lá cờ. Đối với hướng dẫn viên du lịch, họ thường hay sử dụng những loại cán cờ có thể thu nhỏ hoặc kéo dài, để dễ dàng tạo sự chú ý đối với các thành viên trong tour. Lá cờ phổ biến là hình tam giác, có in logo doanh nghiệp, đường viền có gắn tua rua vàng.

Call Now Button
Chat Facebook