Cờ cầm tay 06

Cờ để bàn các nước là vật dụng không thể thiếu trong các hoạt động mang tính chất cổ động, cổ vũ chương trình, sự kiện hoặc các hội nghị mang tầm vóc Quốc Tế như SEAGAME, WORDCUP, EURO,… mang ý nghĩa chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết tập thể.

Call Now Button
Chat Facebook