Cờ dây 03

– Kích thước thông thường của lá Cờ dây là: 20 x 30 cm (Kích thước phổ biến) hoặc 25 x 35 cm.
– Về kích thước phân bổ lá cờ thì cứ 05 lá/2 mét ( Kích thước phổ biến) hoặc 07 lá/2 mét, 10 lá/ 2 mét.
Ngoài ra, Sài Gòn Flag luôn đáp ứng kích thước chuẩn của cờ dây và phân bổ lá cờ trên dây cờ theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.
Call Now Button
Chat Facebook