Cờ lưu niệm 07

Cờ Lưu Niệm là món quà không thể thiếu cho bất kỳ sự kiện, giải đấu nào để tăng thêm phần trang trọng. Sau mỗi một giải đấu thì cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc sẽ được trao cờ Lưu Niệm. Chiếc cờ lưu niệm có giá trị tinh thần rất cao, Chiếc cờ này là kết quả được ghi nhận của mọi sự cố gắng trong suốt quá trình tham gia giải đấu. Sau khi giải đấu kết thúc thì chiếc cờ Lưu Niệm này được lưu giữ ở vị trí trang trọng làm kỷ niệm.

Call Now Button
Chat Facebook