Cờ phật giáo 01

3 mẫu Cờ Phật Giáo điển hình:

– Cờ Treo Phật Giáo: Là loại cờ vải được treo ở đình, chùa… trong các dịp Lễ hội, ngày Tết.

– Cờ Phướn Phật Giáo: Cờ Phướn Cao cùng các loại phướn nhỏ dùng để trang trí đàn tràng, tạo nên cảnh trí trang nghiêm, rất riêng của lễ hội Phật giáo.

– Cờ Dây Phật Giáo: Là loại Cờ Phật Giáo hình chữ nhật nhỏ treo trên sợi dây dù dài cách nhau khoảng 5cm, dùng để trang trí trước cổng đình chùa, trong Lễ hội tạo không khí sôi động, hấp dẫn.

Call Now Button
Chat Facebook