Cờ cầm tay 10

Cờ để bàn Mỹ được công ty Sài Gòn Flag in bằng thiết bị máy móc hiện đại trên nền vải xa tanh bóng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, màu sắc nét, không bay màu. Ngoài cung cấp cờ để bàn Mỹ chúng tôi còn chuyên sản xuất các sản phẩm bán buôn, bán lẻ như: cờ cầm tay, cờ gió, cờ chuối, cờ Phật Giáo, cờ đuôi nheo…

Call Now Button
Chat Facebook